Jak policzyć ile kosztuje budowa domu?

...

Wcale nie tak rzadkim uchybieniem, które rutynowo czynione jest przez dużą grupę ludzi jest kiepskie oszacowanie nakładów finansowych na budowę. Defekt taki jest popełniany nie jedynie przez laików, jacy teoretycznie rzecz biorąc mają formalnie do tego prawo, ale co gorsza także przez architektów, jacy nieodpowiednio sobie coś porachowali po czym przyłażą po opcjonalne środki na dokończenie prac budowlanych. Natomiast nierzadko nie ma ich po prostu skąd zdobyć. Te przykłady mają głównie miejsce gdy wznosimy budynek samodzielnie i staramy się oszczędzać na wszystkim, realizując lwią część czynności samodzielnie lub rekrutując firmę, jaka zatrudnia lwią część podwładnych „na lewo”. Co najciekawsze mniej rozpowszechnione są tego typu sytuacje jeśli idziemy do wytrawnej, choć już nie tak taniej firmy budowlanej.

Powyższe pokazuje nam dobitnie fakt jak istotne jest właściwe określenie nakładów na budowę już na samym wstępie, nim wręcz skierujemy się do banku po pożyczkę (gdyż rzecz oczywista w zdecydowanej przewadze wypadków nie obracamy forsą na wybudowanie budynku bez cudzej asysty). Roztropnym podejściem jest przyjęcie za punkt odniesienia przygotowanie szacunku inwestorskiego, to jest indeksu aspektu robót i wartości półproduktów jakie będą nieodzowne do optymistycznego zwieńczenia budowy. Posiadając kosztorysy dostajemy odpowiedniejsze zapatrywanie o tym co nas czeka, zaś co więcej osoba przygotowująca tego rodzaju kosztorys budowlany o wiele lepiej aniżeli my zna się na architekturze oraz uwzględni w nim te czynniki, o których my bez wątpienia moglibyśmy zwyczajnie zapomnieć.

Z kosztorysem inwestorskim będzie ponadto łatwiej o kredyt, bowiem bank będzie miał jasny obraz sytuacji jakie będą obiektywne przybliżone wydatki sfinalizowania przedsięwzięcia budowlanego. Co nie znaczy, że liczby objęte w kosztorysie potwierdzą się w 100% w rzeczywistości, bo różnorakie przypadkowe uwarunkowania mogą narzucić ich modyfikacje, jednakże sprzeczność nie będzie aż tak skrajna jak w wypadku gdy w ogóle idziemy na żywioł i budujemy bez przejmowania się tym, czy nam na to wystarczy gotówki.


Author: Walerian

Walerian Czarnecki. Specjalista od budownictwa i remontów z Koźmina Wielkopolskiego.